placeholder

Verkeer en mobiliteit 

Schiedam heeft een centrale ligging in de regio en is op uiteenlopende manieren te bereiken. Snelwegen, een vliegveld om de hoek, zeehavens (met watertaxi’s), goede metroverbindingen, deelauto’s, -fietsen en -scooters zorgen ervoor dat jouw klanten gemakkelijk bij je op bezoek kunnen komen. Als gemeente hechten we hier veel waarde aan en willen we dit gaan verduurzamen.

Daarom zetten we in op het verduurzamen van de kwaliteit van nieuwe en bestaande werklocaties en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonleefklimaat. We blijven de bestaande bereikbaarheid voor alle inwoners en ondernemers verbeteren, zodat de woon- en werkomgeving aantrekkelijk blijft. We omarmen vernieuwing en duurzame ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Er is in Schiedam plaats voor elektrisch rijden, deeleconomie, autonoom vervoer en duurzame logistiek. Je leest alles hierover in de Mobiliteitsvisie van Schiedam.

Parkeren

Parkeren is een van de aandachtspunten voor de stad. We ontwikkelen oplossingen die werken voor de stad, de ondernemers en haar inwoners. Ook is hierbij plaats voor innovatie en maatwerk per gebied. In gebieden met parkeerregulering zijn passende oplossingen voor ondernemers beschikbaar. Daar waar parkeerregulering en parkeeroplossingen bij bedrijven gewenst zijn, gaan we graag in gesprek.

Deelmobiliteit

De gemeente werkt aan een ruim en aantrekkelijk aanbod van deelauto’s, -fietsen en –scooters, zodat deelmobiliteit voor iedereen bereikbaar en toegankelijk wordt. Er zijn speciale gebieden waar de deelfietsen- en scooters aan- en afgemeld kunnen worden en in heel Schiedam staan er deelauto’s van MyWheels en Greenwheels. Meer informatie over deelmobiliteit in Schiedam vind je op deze pagina.

Verenigingen en organisaties om mee te netwerken en samenwerken binnen het thema 'Verkeer en mobiliteit' vind je hier