Man aan het werk in fabriek

Innovatief vestigingsklimaat

Schiedam kenmerkt zich door de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven. Om deze positie te behouden en uit te breiden is innovatie nodig. Zo kunnen we duurzamer ondernemen en onze economische kracht versterken. Innovaties, zowel groot als klein, ontstaan vaak door nieuwe en onverwachte combinaties van techniek, bedrijven en samenwerkingen. Het stimuleren hiervan is een belangrijke opgave binnen onze economie, stad, regio en provincie.

Dat doen we voornamelijk door jou en andere Schiedamse ondernemers in contact te brengen met belanghebbende stakeholders in de regio en provincie. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen financiële steun in de vorm van subsidies. Op deze manier versterken we de economische kracht van Schiedam, blijven we concurreren op de (internationale) markt, creëren we interessante werkgelegenheid voor bewoners en werken we naar een optimaal vestigingsklimaat toe.   

Verenigingen en organisaties om mee te netwerken en samenwerken binnen dit thema vind je hier