pictogram

Locaties

Om goed te kunnen ondernemen is het van belang dat er goed functionerende en bereikbare werklocaties zijn in de stad. De gemeente Schiedam werkt daarom hard aan aantrekkelijke, optimaal functionerende werklocaties. Wij zijn continu bezig met de ontwikkeling van de vier economische kerngebieden: de binnenstad, havens, Nieuw-Mathenesse en SchieDistrict.  

Bedrijventerreinen, kantorenlocaties, horecaplekken en oude winkelstraten – Schiedam heeft het allemaal. Met een focus op specifieke gebieden gaat onze economie nog meer bruisen. Ondernemers kunnen op deze plekken gaan ‘maken’ waardoor inwoners en bezoekers onze stad steeds beter ‘beleven’. Het ‘maken en beleven’ komt ook tot uiting in clusters: samenwerkingsverbanden tussen diverse sectoren uit het bedrijfsleven.  

Lees op deze pagina over de vier kerngebieden en de verschillende clusters. Wil je graag meer informatie? In onze Economische Visie lees je over de bestuurlijk vastgestelde kaders waarbinnen wij werken aan onze ontwikkeling.  

De Schiedamse binnenstad is de plek waar de geschiedenis van Schiedams gedistilleerd begon en nog steeds zichtbaar is. Met bijzondere winkels, kleinschalige bedrijvigheid en fijne horeca is het ook een belangrijke economische werklocatie.
Het Schiedamse havengebied is hoogwaardig en levendig. Op verschillende, sterk aan elkaar verbonden terreinen bloeit de innovatieve maritieme maakindustrie. In dit gebied kun je de stad ook perfect ontdekken en beleven aan het water.
Met het historische karakter en de gunstige ligging naast de binnenstad, de havens en M4H in Rotterdam, is Nieuw-Mathenesse onmisbaar als woon- en werkgebied in Schiedam.
In SchieDistrict komen werken, leren, recreëren en wonen samen. Het is een goed bereikbare ontwikkellocatie met het oog op mechatronica (high tech systemen en materialen, HTSM) en innovatief en duurzaam ondernemen.