Ondernemen met impact

Ondernemen met impact

De gemeente Schiedam stimuleert bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wat zijn jouw mogelijkheden en kansen?

Stroomopwaarts   

Gemeenten eisen bij het inkopen of aanbesteden van opdrachten dat ondernemers een kans bieden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De zogeheten Social Return on Investment (SROI). Het Werkgeversservicepunt (WSP) Stroomopwaarts, een partner van Ondernemend Schiedam, kan jou helpen bij het invullen van deze verplichting.  

Het is voor de maatschappij bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende stageplekken zijn voor scholieren en studenten. Of dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Stroomopwaarts helpt je met het opstellen van een plan van aanpak voor jouw SROI-project en bij het vinden van geschikte kandidaten. Heb je vragen over de regelingen vanuit het Rijk? Ook daarin kan Stroomopwaarts je wegwijs maken. Neem contact op met Stroomopwaarts en draag een steentje bij aan een betere, meer inclusieve maatschappij.  

Sociaal Economisch Netwerk  

Het Sociaal Economisch Netwerk (SEN) wil een omgeving creëren waar niemand onnodig aan de zijlijn staat. Hiervoor brengt SEN je in contact met partijen uit onderwijs, overheid en maatschappelijke partners.  

SEN streeft naar een arbeidsmarkt waar iedereen maximaal zijn arbeidswaarde kan inzetten. Met elkaar kunnen we investeren in een inclusieve arbeidsmarkt. Het netwerk ondersteunt ondernemers bij het realiseren van deze sociale opgave en biedt een platform van gelijkgestemde ondernemers, zoekt oplossingen voor knelpunten en weet kansen te benutten. Wil jij je aansluiten bij dit netwerk of wil je meer informatie? Klik hier.